Mağaza

Akçapınar
14 Ekim 2020
Yelken Bodrum
14 Ekim 2020
Show all

Karia Antik Kenti

Karya bölgesi, günümüzde Aydın ve Muğla illerinin büyük bir bölümü ile Denizli ilinin batı uç kısmını kapsayan Anadolu’nun güneybatı ucunda yer almakta idi. Bu bölge genel olarak antik dönemde doğu ve güneydoğuda Frigya ve Likya, kuzeyde Lidya ve İyonya bölgeleri ile komşudur.

Karya (Karia); Güneybatı Anadolu’da antik bölgedir. Anadolu’nun yerli halklarından olan Karlar burada yaşadıklarından Karya adını almıştır. Günümüzde Aydın, Denizli ve Muğla illerinin sınırları içinde kalır. Eski çağda kuzey sınırını, Lidya ile Karya’yı birbirinden ayıran Messogis Dağlan (bugün Aydın Dağları ve İonia, batısını Ege Denizi ve bazı İon kent devletleri, doğusunu Frigya ve güneyini de Likya bölgeleri oluşturuyordu.