Mağaza

Sukay Park Bursa
2 Ekim 2020
Keramet Köyü
2 Ekim 2020
Show all

İznik Gölü

İznik ile Orhangazi arasında uzanan Bursa’nın en büyük gölü

Marmara Bölgesi’nin doğu-batı doğrultusunda peşpeşe dizilmiş çukur sistemlerinden; Pamukovaİznik ve Gemlik Körfezi çöküntü alanı sırasının orta kesimindeki tektonik kökenli bir çukurun dolmasıyla oluşan göl, kabaca elips biçimindedir. Kuzeyinde Samanlı Dağları, güneyinde Avdan Dağı uzanır.

298 km²’lik yüzölçümüyle Marmara Bölgesi’nin en büyük gölüdür.

Uzunluğu doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 32 km, en geniş yeri 11,5 km’dir.

Derin göllerden olan İznik Gölü’nün büyük kesiminde derinlik 30 metreyi aşar. En derin yeri 65 metreyi bulur.

Gölün su yüzeyi deniz yüzeyinden 85 m daha yüksektedir.

İznik Gölü’nün su toplama alanı 1.246 km²’dir. Göle su taşıyan akarsuların en önemlileri kuzeydoğudaki Karadere ile güneybatı kesimine akan ve Kocadere adıyla da bilinen Sölöz Göl bunlardan başka dipteki karstik kaynaklar ve yağmur sularıyla da beslenir.

Garsak/Karsak Suyu gölün fazla sularını Gemlik Körfezi’ne boşaltır.

Garsak Suyu, aslında doğrudan İznik Gölü’nden çıkmaz, gölün güneybatısında bulunan birkaç metre yüksekliğindeki çakıl ve kum setinden sızan sularla oluşur. Beslenme kaynakları, buharlaşmayla yitirilen suyu gerektiği kadar karşılayamadığı için, İznik Gölü’nün belirgin bir gideri yoktur.