Mağaza

Basilica Cistern
6 Ekim 2020
Beylerbeyi Sarayı
6 Ekim 2020
Show all

Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahce Palace built in 19 th century is one of the most glamorous palaces in the world. It was the administrative center of the late Ottoman Empire with the last of Ottoman Sultans was residing there.Â

dolmabahce palace

After the foundation of the Turkish Republic in Ankara, Mustafa Kemal Ataturk transferred all government functions to the youthful capital but on his visits to Istanbul Ataturk occupied only a small room at Dolmabahce Palace as his own. He stayed, welcomed his foreign guests and made a practical center for national, historical and language congress and for international conferences.

Bir 19. Yüzyıl Sarayı; Dolmabahçe

Dolmabahçe Sarayı’nın bulunduğu Beşiktaş sahil bölgesi, geçmişte Boğaziçi’nin koylarından biri olarak gemicilik faaliyetlerine sahne olmuş bir alandır.

Antik çağlardan itibaren gemilerin sığındığı doğal liman olan bu koy, Bizans Dönemi’nde de yöneticilerin ilgisine mazhar olmuş ve bu bölgede kraliyet sarayları inşa edilmiştir.
Osmanlı Dönemi’nde donanma gemilerinin demirlendikleri ve denizcilik törenlerinin yapıldığı bir liman olarak işlev gören sahil bölgesi 16. yüzyılda doldurulmasıyla beraber “dolmabağçe” adını almıştır. Resmi ikametgâh Topkapı Sarayı olmasına karşın “dolmabağçe” bölgesi de giderek tercih edilen ziyaret yerlerinden biri olmuş, padişaha ve hanedana ait hasbahçe olarak kullanılmaya başlanmıştır.

19. yüzyıla kadar bu hasbahçe üzerinde inşa edilen köşk ve kasırlar topluluğuna “Beşiktaş Sahil Sarayı” adı verilmişti.

19. yüzyılda ise, çağın yenilenme ve modernleşme rüzgârının etkisi Osmanlı’nın kültürüne, yönetimine yansıdığı kadar saraylarına da yansımaktaydı.

Bu yenileşme rüzgârının ortaya çıkardığı en görkemli eser ise bugün İstanbul’un en büyük üçüncü saray yapısı olma ünvanına da sahip olan Dolmabahçe Sarayı’dır.
Sultan Abdülmecid Dönemi (1839-1861), Beşiktaş Sahil Sarayı yapılarının işlevsellik açısından eksik kaldığının hissedildiği bir dönemdir.

Bu yapılar yıktırılarak yerine Dolmabahçe Sarayı’nın yaptırılmasına karar verilir. 13 Haziran 1843 yılında inşasına başlanan Dolmabahçe Sarayı, 7 Haziran 1856’da kullanıma açılmıştır.

110 bin metrekarelik bir alanda, Boğaz’a nazır muhteşem bir manzaranın hakimi konumda yer almaktadır.
Dolmabahçe Sarayı, tarihî önemi, görkemli mimarisinin yanı sıra odaları ve salonlarında çok değerli eşyalar, inovatif kristal eserler, halılar, çini sobalar ve daha nicelerini barındırıyor.

Kültürel bir dönemecin tanığı Dolmabahçe Sarayı’nın, dönemin yaşayış ve geleneklerine dair de engin bir birikimi var. Mustafa Kemal Atatürk